Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is sinds de oprichting van J. Wessels & Zn. Transport verankerd in het bedrijf. Hoewel de termen MVO of duurzaamheid toen nog niet bestonden, had oprichter Jans Wessels al oog voor de omgeving in zijn bedrijfsvoering. Door de jaren heen heeft deze betrokkenheid zich ontwikkeld tot een actief beleid op gebied van MVO.

People
Als onderdeel van de maatschappij wil J. Wessels & Zn. Transport zich inzetten voor de samenleving en onze medewerkers. We doneren aan verschillende maatschappelijke projecten en stellen een gedeelte van ons terrein beschikbaar om oud papier in te zamelen. Ook stellen we jaarlijks wagens beschikbaar om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking de dag van hun leven te bezorgen. We betrekken onze medewerkers bij bedrijfsprocessen en bieden cursussen aan om hun kennis en vaardigheden up to date te houden. Een positieve beleving bij onze medewerkers leidt tot tevreden personeel, waardoor ons verzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde is. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf voor VTL en Business Innovam.

Planet
In de bedrijfsvoering van J. Wessels & Zn. wordt het klimaat zo min mogelijk schade aan gedaan. Ons transportbedrijf dringt de kilometers terug door meer lading in één wagen te krijgen, onze auto’s zijn zeer zuinig en onze chauffeurs werken volgens “Het Nieuwe Rijden”. Daarnaast zorgt de optimale planning van de ritten voor een vermindering van CO-uitstoot. Ook in en rondom ons kantoor werken we aan het terugdringen van het energieverbruik door te investeren in LED-verlichting en verminderen we papiergebruik door meer te digitaliseren.

Profit
Naast de overtuiging dat we als transportbedrijf verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze acties, levert een duurzame aanpak ook financiële voordelen op. Het begint met snelle, concrete winstpunten zoals een daling in het kilometer- en brandstofverbruik van onze wagens en een daling van het energieverbruik van ons pand. We houden jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Zowel positieve als negatieve feedback gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Zonder onze klanten is er namelijk geen Transportbedrijf J. Wessels & Zn.

Meer weten? Lees hier de uitgebreide versie van de MVO-visie van J. Wessels & Zn Transport.

Belangrijke mededelingI.v.m. het coronavirus

Natuurlijk hebben ook wij als uw transporteur maatregelen genomen conform de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat ook wij ons uiterste best doen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Hierover hebben wij onze medewerkers geïnstrueerd.

Een van deze maatregelen houdt in dat er tenminste 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Hierom zullen onze chauffeurs de vrachtbrieven, in bijzijn van de ontvanger, zelf aftekenen. Wij kunnen ons voorstellen dat contact met de chauffeur zoveel mogelijk wordt vermeden. Hierdoor kan onze chauffeur de lading niet controleren, dit zal hij vermelden op de vrachtbrief.

Wij volgen de ontwikkelingen dag tot dag en zullen de maatregelen aanpassen waar nodig. Wij rekenen op ieders begrip. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
J. Wessels & Zn.